Associació Catalana per l’Excel·lència - Passeig Pujades, 1 08003 Barcelona

8a. JORNADA D’EXCEL·LÈNCIA A L’EDUCACIÓ