Associació Catalana per l’Excel·lència - Passeig Pujades, 1 08003 Barcelona

** Convocatòria 3r Premi Xavier Batlle.