Associació Catalana per l’Excel·lència - Passeig Pujades, 1 08003 Barcelona

** LA GAMIFICACIÓ COM A TÈCNICA D’E/A. Documentació de la xerrada.