Associació Catalana per l’Excel·lència - Passeig Pujades, 1 08003 Barcelona

*** METODOLOGIES D’AULA SCRUM. DOCUMENTACIÓ