Missió, Visió i Valors

Missió

Fomentar la millora contínua, la sostenibilitat i la innovació de la gestió mitjançant la promoció de la cultura de l’excel.·lència en les empreses i les organitzacions, així com a la resta d‘àmbits de la societat, amb la finalitat de contribuir al desenvolupament, competitivitat i benestar del nostre país.                     missio

Visió

Ser reconeguts com una organització de referència en la promoció de l’excel·ència en la gestió empresarial a Catalunya, a l’Estat Espanyol i a Europa.

Valors

  • Compromís: Implicació dels principals agents tant públics som privats, que vulguin comprometre’s amb el projecte, des del camp del coneixement, la innovació, la gestió pública, el voluntariat, educació,etc.
  • Cooperació: Treball de les persones i les entitats implicades adreçat al desenvolupament i consolidació del projecte, amb l’objectiu d’assolir la seva visió.
  • Independència: Associació independent amb l’objectiu d’assolir la seva Missió i Assolir la Vissió plantejada.