Associació Catalana per l’Excel·lència - Passeig Pujades, 1 08003 Barcelona

QUALIcat

QUALIcat, Associació Catalana per a l’Excel·lència està formada per professionals i organitzacions, tant públiques com privades, compromeses en la difusió, el desenvolupament i la millora de les metodologies de la qualitat i l’excel·lència.

 • Educació
  Educació
  Escoles, Col·legis i Instituts
 • Sector Públic
  Sector Públic
  Sanitat i Ajuntaments
 • Empresas
  Empresas
  Industriales i Serveis

Què fa QUALIcat en el camp de l’educació ?

Mitjançant la comissió d’educació desenvolupa la seva missió en els centres educatius i treballa per :

 • Desenvolupar, mantenir i millorar, en col·laboració amb el Departament d’Ensenyament, el model d’excel·lència educativa e2cat.
 • Donar suport als centres que treballen en millora continua i caminen cap l’excel·lència.
 • Realitzar les avaluacions per al reconeixement d’excel·lència segons el model e2cat.
 • Fomentar l’aprenentatge entre iguals i l’intercanvi d’experiències.
 • Promoure la cultura de l’excel·lència als centres educatius amb xerrades, cursets, jornades de Bones Pràctiques, sessions divulgatives i la Jornada d’Excel·lència a l’educació.
 • Organitzar periòdicament cursos d’avaluadors e2cat.
 • Formar als responsables dels centres educatius en el coneixement i la interpretació del model e2cat.
 • Participar en sessions d’intercanvi i aprofundiment dels conceptes de la qualitat i l’excel·lència en el món educatiu amb altres organitzacions.
 • Promoure el Premi Xavier Batlle a les Bones Pràctiques Educatives.
 • Col·laborar amb la resta d’organitzacions i patronals del sector en la difusió i aprofundiment de la qualitat i de l‘excel·lència educativa.